Microtub 1,5 ml

Microtubs graduats fabricats en polipropilè transparent.
Tap unit al tub i tapa plana mat per poder escriure. Taps de fàcil manipulació:
es poden obrir i tancar amb una sola mà, i són fàcilment perforables. Dimensions dels microtubs: 39 x 11 mm. Incroporan un grup mat lateral.
Lliures de RNAsa y DNasa.
Autoclavables a 121 ºC i congelables fins -170 ° C.
Taps especialment dissenyats per no saltar en processos de centrifugació, congelació, ebullició o durant el seu transport.
– Quan només es necessita assegurar que el líquid està en el fons del tub i que no queda contra la seva paret, n’hi haurà prou amb pressionar lleugerament el tap i posar els tubs poc temps en la centrífuga.
– Per centrifugar els tubs, pressionar el tap amb més força per a un tancament òptim (el “clic” assegura el tancament).
Resistència a la centrifugació: 20.000 xg.


Autoclavable (vea más información sobre el proceso de autoclave en la página 11) Cuerpo graduado DNAse and RNAse free


codi color quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
4092.2N natural 10×500 6,82 0,048