El nostre continu afany de superació i una política d’inversió en R + D ens permeten millorar any rere any els processos de producció i treballar intensament en el desenvolupament dels productes.

producto-1

MICROBIOLOGIA

Escovillons, Deltaswabs, plaques de Petri, tubs de cultiu, pipetes, …

producto-2

BIOLOGIA MOLECULAR

Microtubs, tubs, plaques …

producto-3

HEMATOLOGIA Y BIOQUÍMICA

Tubs, Serotubs, tubs d’extracció, anticoagulants, gobelets, …

producto-4

HISTOLOGIA, MICROSCÒPIA I COLORACIÓ

Pots, flascons, pinces, cassets, arxivadors, portaobjectes, colorants, cubetes de tinció

producto-5

PRESA I TRANSPORT DE MOSTRES

Bosses Whirl-Pak, espàtules, flascons grans, …

producto-6

TUBS MICROTBS I CRIOVIALS

Tubs tapats, destapats, tubs cònics, taps, tubs centrífuga, tubs de vidre, vials, …

producto-7

FLASCONS PER A MOSTRES

Flascons de 30 ml a 3l, flascons de recollida d’orina amb sistema al buit, flascons rectangulars amb nansa, flascons amb rosca, …

producto-8

DISPENSACIÓ DE LÍQUIDS

Puntes de pipetes de 0,1μl a 10ml, puntes amb filtre o sense filtre, pipetes mono canal o multicanal, pipeta Pasteur, …

producto-9

EMMAGATZEMATGE DE MOSTRES

Gradetes per a criovials, gradetes per a microtubs, gradetes desmuntables, gradetes d’alumini, gradetes d’acer inoxidable,…

producto-10

SISTEMA WILMUT

Tubs Wilmut codificats d’alta qualitat per a biobancs. Àmplia gamma d’accessoris. Cryoboxes, Pickers, màquina de tapar, escàner, programari de traçabilitat, caixes d’emmagatzematge criogèniques, …

producto-11

HIGIENE, SEGURETAT I MATERIAL DE LABORATORI

Contenidors de seguretat, bosses per autoclau, ampolles d’esterilització, cintes indicadores d’esterilització, ulleres de seguretat, guants de nitril, vinil o làtex, guants tèrmics de seguretat, provetes de peu pentagonal graduades, matrassos, gots de precipitació, embuts, cubetes, culleres, …

producto-12

ENVASOS INDUSTRIALS I DE LABORATORI

Pots de boca ampla, gots de polietilè, cubells amb tapa precintable, gerres de grans volums, ampolles cilíndriques, ampolles de boca estreta, ampolles rectangulars, bidons, bidons apilables, bidons amb aixeta, bidons industrials, …