Tubs cònics de 50 ml EUROTUBO®

Tubs cònics de 50 ml EUROTUBO®

Tubs de fons cònic, en polipropilè transparent, indicats per a proves amb centrifugació en laboratoris d’immunologia, microbiologia, etc. Ideals per al bacil de Koch i líquids cefalorraquídids. Rosca contínua i partida, graduat de motlle amb relleu extern cada 5 ml. Tap blau estriat en polietilè d’alta densitat, tancament hermètic mitjançant anell d’obturació intern. Versions amb o sense faldó, estèrils per radiació i no estèrils. Els models no estèrils resisteixen fins a 12.000 xg i són autoclavables a 121 º C amb el tap posicionat sobre la rosca, però sense roscar. Els models estèrils resisteixen fins a 7.000 xg en la centrifugació. No es recomana l’autoclau ja que han estat irradiats.
Els codis 429.926 i 429.927 es presenten en borsa unitària.
Cal utilitzar adaptadors adequats per al tub del codi 429.926 durant la centrifucación per evitar malformacions.
Els codis 429926.10 i 429927.10 es presenten en bosses de 100 unitats. Els codis 429926.25 i 429927.25 es presenten en bosses de 25 unitats.
Tots els models es presenten roscats, amb excepció del codi 429900SP, amb tap en borsa a part.


Autoclavable (vea más información sobre el proceso de autoclave en la página 11) Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro) Cuerpo graduado


codi presentació estèril diàmetre int. diàmetre ext. diàmetre superior llargada quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3) caixes/palet
429900 sense faldó 27,2 mm 29,5 mm 34,4 mm 117,5 mm 500 7,80 0,072 20
429900SP sense faldó, tap sense roscar 27,2 mm 29,5 mm 34,4 mm 117,5 mm 500 7,90 0,082 20
429901 amb faldó 27,2 mm 29,5 mm 34,4 mm 117,5 mm 500 8,50 0,082 20
429926 sense faldó, bossa unitària STERILE R 27,2 mm 29,5 mm 34,4 mm 117,5 mm 500 8,00 0,080 20
429926.25 sense faldó, bossa 25 unitats STERILE R 27,2 mm 29,5 mm 34,4 mm 117,5 mm 20 x 25 8,30 0,082 20
429926.10 sense faldó, bossa 100 unitats STERILE R 27,2 mm 29,5 mm 34,4 mm 117,5 mm 5 x 100 7,90 0,082 20
429927 amb faldó, bossa unitària STERILE R 27,2 mm 29,5 mm 34,4 mm 117,5 mm 500 8,80 0,082 20
429927.25 amb faldó, bossa 25 unitats STERILE R 27,2 mm 29,5 mm 34,4 mm 117,5 mm 20 x 25 8,80 0,082 20
429927.10 amb faldó, bossa 100 unitats STERILE R 27,2 mm 29,5 mm 34,4 mm 117,5 mm 5 x 100 8,50 0,082 20