Sistema de velocitat de sedimentació zero automàtic

Consisteix en una pipeta de zero automàtic PS graduada fins a 180 mm, amb un èmbol de goma per adaptar-se a tubs de Ø 12 o 13 mm. Amb 1,25 ml de mescla sang-citrat és suficient per a la lectura.
Mètode Westergren.
Acoblar la pipeta amb l’èmbol fins al fons del tub i la barreja puja automàticament fins al valor de 0.
Caducitat en 60 mesos.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
29 pipeta VSG, 230 mm graduada fins a 180 mm 3×200 2,60 0,027
132832 Pipeta vidre SVG 180 mm + èmbol 4×500 3,15 0,026
601006 tub 13 x 75 mm per a 2 ml (1,6 ml de sang) 12×100 4,87 0,033
1361* rack per a tubs de 5 mm 5 3,20 0,020
Producte sense marcatge CE