Criovials rosca externa no estèrils

Tubs fabricats en polipropilè autoclavable. Dissenyats per al transport i emmagatzematge de material biològic. En tenir una rosca externa, els crioviales tenen una superfície interior uniforme, el que permet reduir el risc de contaminació.
Autoclavables a 121 ºC i resistents a -190 ºC. Els crioviales i els taps mantenen el mateix coeficient de dilatació, el que assegura la seva hermeticitat en cas de canvis de temperatura. Aptes per centrifugació fins a 17.000 xg.
No es recomana la centrifugació de tubs amb faldó.
Disponibles amb o sense graduació i banda blanca.
Els taps per a aquests crioviales es subministren a part, vegin codi 409110 i sèrie.
Crioviales impresos amb graduació i banda.


Autoclavable (vea más información sobre el proceso de autoclave en la página 11) Cuerpo graduado


codi descripció dimensions volum quantitat caixa pes caixa volum caixa
409132 amb faldó 12,5 x 49 mm 2,0 ml 1000 1,69 0,009
409133 amb faldó 12,5 x 72 mm 3,0 ml 1000 3,77 0,010
409135 amb faldó 12,5 x 76 mm 4,0 ml 1000 2,92 0,018