Escovillons: coneixes tots els models?

Escovillons: coneixes tots els models?

Els escovillons són un dels productes de referència de Deltalab. Som fabricants d’aquests productes sanitaris des de fa més de 30 anys. Amb la clara missió de satisfer les necessitats dels nostres clients, Deltalab treballa per complir sempre amb els més alts estàndards de qualitat dels nostres productes, utilitzats diàriament en clíniques, hospitals, indústries, universitats i laboratoris,  en més de 125 països de tot el món.

Durant l’últim any de pandèmia del coronavirus, sovint hem sentit la paraula “PCR”. Probablement a algun conegut, familiar, company de feina o a nosaltres mateixos ens han fet la PCR per detectar si érem portadors del virus o no. La PCR és una tècnica utilitzada per a la detecció d’ARN i del SARS-CoV i l’acrònim significa Polimerasa Chain Reaction. Consisteix, explicat de manera molt simplificada, en l’amplificació exponencial de l’ARN per comprovar si el microorganisme cercat està present en la mostra recollida, en aquest cas, el virus SARS-CoV2.

Tot comença en la fase de preanàlisi, de la qual Deltalab n’és especialista. La mostra es pren amb uns kits formats per un escovilló i un tub amb medi de transport per a virus. Aquests són els components necessaris per a la recollida de la mostra del pacient i posterior transport fins al laboratori on es realitzarà l’anàlisi.

Encara que hem sentit a diari les sigles PCR durant la pandèmia, en realitat els escovillons s’utilitzen des de fa molt de temps per a multitud de tècniques i aplicacions. En aquest article t’expliquem els tipus d’escovillons i els seus diferents usos.

L’escovilló tradicional o flocat? Amb o sense medi de transport? Quin és el medi de transport més adequat per a la meva finalitat?

Per a què serveixen els escovillons mèdics?

L’escovilló és un dispositiu mèdic utilitzat per a la recollida de mostres biològiques del cos humà i permet el transport i conservació de la mostra.

Algunes de les aplicacions més comunes són:

 • Per a l’aïllament de microorganismes en medis de cultiu.
 • Per a la inoculació de plaques sembrant sobre la superfície del medi, com en el cas dels antibiogrames.
 • Per a la preparació de les frotis, un cop preses totes les mostres que s’observaran sota el microscopi.
 • Per al mostreig de la neteja preoperatòria o presa de mostres biològiques.

Tots els escovillons per a la recollida de mostres microbiològiques  es consideren dispositius mèdics invasius per a ús temporal, i han de complir amb la Directiva 93/42/CEE sobre Productes Sanitaris.

En el cas concret dels escovillons amb medis de transport,  el tub amb medi ha de complir amb la Directiva 98/79/CE Productes sanitaris per al diagnòstic in vitro.

Tipus d’escovillons

A Deltalab fabriquem una àmplia gamma d’escovillons:

 • Escobillons sense medi de transport
  • Estèrils o no estèrils
  • Presentació individual en tub, peel-pack i flow pack per als estèrils
  • Presentació múltiple en bosses per a no estèrils
 • Escovillons tradicionals amb medi de transport agar
 • Escovillons flocats amb medi de transport líquid

Cap i suport de l’escovilló

El cap de l’escovilló pot estar fet de fibres naturals (com el cotó) o fibres inorgàniques i inertes com la viscosa, el polièster i les fibres flocades. Cada material ofereix diferents característiques a valorar pel professional sanitari en funció de l’ús que se li doni.

Els escovillons flocats són aptes per al seu ús amb mitjans de transport líquids, ja que són els que ofereixen la millor capacitat d’absorció i elució de la mostra en els mitjans líquids de transport.

El suport de l’escovilló també pot ser de diversos materials: fusta, poliestirè o alumini, i es tria segons el punt de mostreig.  En el cas dels escovillons flocats, el suport és de poliestirè i hi ha diferents formes de suport i cap segons el seu ús: nasofaringi, uretral, pediàtric i estàndard.

El material i la forma dels escovillons sense medi de transport, tenen com a objectiu permetre la recollida de la mostra per obtenir un bon retorn (ja sigui qualitativa o quantitativa) en el moment de l’anàlisi al laboratori. Aquesta anàlisi s’ha de fer de manera immediata, ja que sense un medi de transport no es pot assegurar la viabilitat de la mostra en el temps.

Què és el medi de transport?

Com el seu nom indica, el medi de transport està destinat a la conservació dels microorganismes durant el transport i assegurar la viabilitat de la mostra fins a un mínim de 48 hores. Aquest és, de fet, el resultat d’una composició química formulada per mantenir la càrrega microbiana amb una mínima activitat fisiològica.

D’aquesta manera, els microorganismes experimenten molt poca variació des del mostreig fins a l’arribada al laboratori per a la seva anàlisi.

L’elecció dels mitjans de transport dependrà  del microorganisme a detectar (bacteris o virus), i  hi ha diferents mitjans de transport: Amies, Stuart, Cary Blair, Virus, Vicum, Clamídia.

L’escovilló flocat amb medi de transport líquid

L’escovilló flocat va suposar un important pas endavant en microbiologia, ja que les seves característiques fan que sigui un producte molt més fàcil d’utilitzar i eficient en resultats, tant en la tècnica de PCR com en l’automatització en màquines de sembrat.  Els laboratoris d’anàlisi microbiològica aprecien els seus múltiples beneficis sobre els escovillons tradicionals

 • Compatible amb nous equips automatitzats d’inoculació i sembrat de mostres.
 • Compatible amb tècniques de diagnòstic molecular.
 • Facilita la recollida, el transport i el procés de mostres microbiològiques.
 • Major fiabilitat per a la recuperació de mostres: alta capacitat d’absorció i elució en el medi.
 • Major viabilitat de la mostra, ja que està completament suspesa al mig.
 • Permet obtenir diferents inòculs homogenis a partir d’una mateixa mostra.
 • És adequat per a qualsevol protocol de treball.
 • Minimitza la possible contaminació creuada: menys manipulació i màxima impermeabilització.
 • Més comoditat per a l’usuari: base cònica que facilita l’agitació i major estabilitat del tub amb faldó.
 • Més comoditat per al pacient, gràcies a la suau coberta de l’escovilló.
 • Normalitza la recepció de mostres en laboratoris de microbiologia.
 • Facilita el sembrat manual.
 • Permet l’ extensió directa per a la coloració de la gram, ja que el suport no conté agar.
 • Garanteix el transport i emmagatzematge de mostres a temperatura ambient (20ºC – 25ºC) i temperatures de refrigeració (4 – 8ºC).