Velocitat sedimentació micro (pediatria)

Consisteix en un tub i una pipeta. Recomanat especialment per a pediatria.
Tub amb 0,08 ml de citrat (de 0,106M) per completar amb 0,32 ml de sang, segons mètode Werstergren.
El tap és pre-perforat i perforable.
Pipeta d’ompliment a pressió de diàmetre intern 1,25 mm. Graduada.
Un cop barrejada la sang amb el citrat introduir la pipeta en el tub (sense destapar) i per capil·laritat s’omplirà la pipeta fins al enrasament del zero.
Els resultats obtinguts són comparables amb els del mètode estàndard (macro).
Caducitat en 12 mesos.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
27 conjunt pipeta + tub 400 3,28 0,029