Ulleres de seguretat

Pantalla en policarbonat de 2 mm de gruix amb tractament antiratllada.
D’acord amb les normes EN 166, EN 167 i EN 168.
Adaptable sobre ulleres correctores.
Dimensions de l’ocular: 152 x 60 mm.


Producto acogido a la directiva 89/686/CEE (Equipos de Protección Individual)


codi quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
19386 12 0,69 0,004