Ulleres de seguretat

Ulleres panoràmiques en policarbonat de 1,5 mm de gruix, amb pantalla anti entelament, antiratllada, antirrayos UV i antiestàtica.
Amb orificis laterals de ventilació.
D’acord amb la norma EN 166.
Dimensions de l’ocular: 145 x 65 mm.


Producto acogido a la directiva 89/686/CEE (Equipos de Protección Individual)


codi quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
19385 5 0,49 0,003