Tubs per a volums petits de sang

Tubs destinats a l’ús per professionals de la salut en laboratoris d’anàlisis clíniques i unitats d’extracció de mostres de sang venosa. Ús principal per recollida de mostra de sang venosa per al recompte de cèl·lules sanguínies (les estructures cel·lulars a temperatura ambient, romanen estables per un període no superior a 4 hores de l’extracció)
Altres: Obtenció de plasma (per a determinacions bioquímiques en general a excepció de triglicèrids per mètodes enzimàtics, glucosa, potassi i calci)
Recomanat en pediatria o per baixos volums de sang.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció presentació caducitat mesos pes caixa (Kg) pes caixa (Kg) volume du carton (m3)
1501118 Edta tripotassique 11 x 40 amb faldó per a 1 ml 18 10 x 100 2,3 0,017
1501308 Citrat per coagulació  11 x 40 amb faldó per a 1 ml 15  10 x 100 2,3 0,017
1501418 heparina  11 x 40 amb faldó per a 0,8 ml 18  10 x 100 2,5 0,017
1501818 separador de sèrum 11 x 40 amb faldó per a 0,8 ml 18  10 x 100 2,5 0,017