Tubs d’extracció

Tubs fabricats en polipropilè ultra clar d’alta resistència. Tap de goma molt elàstic que posseeix uns talls que pel seu disseny especial recuperen automàticament la seva hermeticitat després de la introducció i extracció de la mostra. La major avantatge d’aquests tubs és que no cal destapar-los per a la introducció o extracció de la mostra. Aptes per ser utilitzats en la majoria de procediments analítics ja siguin automàtics o manuals. Permet el transport pneumàtic a l’hospital.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció presentació quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
620400 separador de sèrum 13 x 80 amb grànuls per a 4 ml 8×100 3,20 0,030
621611 edta tripotàssic 16 x 55 amb faldó per a 2 ml 10×100 3,50 0,034
621613 edta tripotàssic 13 x 80 per a 2,5 ml 8×100 2,98 0,031
621102 citrat per a coagulació 12 x 70 per a 2 ml 8×100 2,40 0,030