Tubs d’extracció especials per a pediatría

Tubs fabricats en polipropilè ultra clar d’alta resistència. Tap de goma molt elàstic que posseeix uns talls que pel seu disseny especial recuperen automàticament la seva hermeticitat després de la introducció i extracció de la mostra. La major avantatge d’aquests tubs és que no cal destapar-los per a la introducció o extracció de la mostra. Aptes per ser utilitzats en la majoria de procediments analítics ja siguin automàtics o manuals. Permet el transport pneumàtic a l’hospital.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció presentació quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
620200 separador de sèrum 12 x 55 amb grànuls per a 2 ml 10×100 3,10 0,023
621610 edta tripotàssic 12 x 55 per a 1 ml 10×100 2,82 0,024
621101 citrat per a coagulació 12 x 55 per a 1 ml 10×100 2,84 0,024