Tubs cònics de 15 ml EUROTUBO®

Tub en polipropilè transparent amb fons cònic, indicat per a proves amb centrifugació en laboratoris d’immunologia, microbiologia, etc.
Rosca contínua, graduat de motlle en relleu extern cada 0,5 ml.
Àrea matisada de 55 x 10 mm per facilitar la retolació. Tap blau estriat en polietilè, de tancament hermètic mitjançant obturació interna elàstica.
El codi 429.910 és autoclavable a 121 º C amb el tap posicionat sobre la rosca, però sense roscar.
Els codis 429.920 i 429.946 han estat esterilitzats per radiació, per la qual cosa no es recomana l’autoclau.
El codi 429.920 es subministra estèril en bosses (100 unitats). La borsa especifica IVD, nº de lot, caducitat, etc.
El codi 429.946 es subministra estèril en borsa unitària.
Resistència a la centrifugació model no estèril: 7.000 xg i models estèrils: 5.000


Autoclavable (vea más información sobre el proceso de autoclave en la página 11) Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro) Cuerpo graduado


codi presentació estèril quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3) caixes/palet
429910 no estèril 500 3,80 0,030 54
429920 STERILE R 5 x 100 3,90 0,029 54
429946 Bossa unitària STERILE R 500 3,96 0,040 40