Tinció vital de reticulocits

Reticulòcits: El tub conté 100 ml d’un colorant estable i tamponat: blau cresil brillant per a la determinació del nombre d’aquest tipus d’eritròcits, en sang circulant.
Tècnica molt simple en el seu maneig; afegir 2 o 3 gotes de sang no coagulada en el tub, i incubar a temperatura ambient, durant uns 10 minuts.
Cada estoig inclou unes instruccions explicatives.
Tub en polipropilè i tap en polietilè.
Mesures tub 11 x 55 mm.
Directiva 98/79/CE. Dispositius mèdics per al diagnòstic “in vitro”.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
801000 Kit per a determinació de reticulocits (1 x 50 tubs) 30 kits 5,50 0,046