Tècniques especials

Líquid per recompte de plaquetes:
Per les seves característiques òptiques facilita la visualització de la plaqueta per la seva refrigencia, evitant la seva confusió amb altres partícules. D’altra banda, conté substàncies que impedeixen l’adhesió i agregació de les plaquetes, tot això amb un mitjà tamponat i estabilitzat. Instruccions d’ús en cada kit.
Prova de la fragilitat osmòtica dels eritròcits:
El test mesura la resistència d’aquestes cèl·lules a l’hemòlisi, en solucions hipotòniques amb concentracions de clorur sòdic decreixents. Aquest estoig conté els equips complets i cada un d’ells està format per una sèrie de 12 tubs, amb solucions estabilitzades i tamponades, la força osmòtica és equivalent.
Instruccions d’ús en cada kit.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
800000 Kit per a recompte de plaquetes 1 x 50 tubs 30 kits 5,50 0,045
802000 Kit per a fragilitat osmòtica 2 x 12 tubs + 2 tubs
heparin de liti
30 kits 7,50 0,045