300290

Stuart. Estèril

El medi STUART modificat permet la conservació i el transport d’un gran nombre de microorganismes patògens, com:
Neisseria gonorrhoeae
Haemophilus influenzae
Neisseria meningiditis
Bordetella pertussis
Corynebacterium diphteriae
Trichomonas vaginalis
Staphylococcus aureus
Streptococcus sp.
Salmonella sp.
Shigella sp.
etc.
Mentre que els més làbils, els dos primers, poden aguantar bé 24 hores, els dos últims poden fer-ho durant diversos dies, de vegades setmanes. Es tracta d’un mitjà molt reduït a causa de la presència de tioglicolat que dificulta les reaccions enzimàtiques de autolisado. Al seu torn, l’absència d’una font de nitrogen evita la proliferació de la flora acompanyant.
Estèrils per radiació.
Caducitat: 30 mesos, a partir de la data d’esterilització.
Mida de l’embalatge (peel-pack): 38 x 210 mm.

Escovilló: CE MDD Class IIa
Tub: CE IVD “

Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro) Producto acogido a la Directiva 93/42/CEE (Producto sanitario estéril de riesgo moderado)

codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3) caixes/palet
300290 Fusta + cotó 6 x 100 9,40 0,0570 32
300291 Alumini + cotó 6 x 100 9,10 0,0570 32
300295 PS rompible + viscosa 6 x 100 8,65 0,0600 32