Sistema semi-micro TAKIVES, zero automàtic

Pipeta graduada serigrafiada de 0 a 160 mm amb una longitud de 200 mm, forat intern de 2,5 mm d’acord amb mètode Westergren.
El sistema Micro admet un volum total d’1 ml.
El pistó incorporat ascendeix estirant amb la mà fins a un límit que existeix en la pipeta. D’aquesta manera s’ha aspirat el volum corresponent de la barreja sang-citrat.
Dos models de tubs amb citrat disponibles fabricats en polipropilè d’alta transparència:
Codi 1164: per a 1 ml de volum total (sang 0,75 ml), amb tap de cautxú perforable que permet inserir la pipeta sense treure el tap. Caducitat en 15 mesos.
Codi 601.006: per a 2 ml de volum total (sang 1,6 ml), amb tap de polietilè que s’ha de destapar per introduir la pipeta. Caducitat en 15 mesos.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
1360 pipeta graduada 2×500 3,35 0,008
1361* rack per a tubs de 5 mm 5 3,20 0,020
601006 tub 13 x 75 mm per a 2 ml (1,6 ml de sang) 12×100 4,87 0,033
1164 tub rodó 12 x 55 mm ab citrat, tap perforable per a 1 ml (sang 0,76 ml) 10×100 3,02 0,020
*Producte sense marcatge CE