Sistema d’arxiu de mostres

Sistema composat per un rack translúcid amb 96 tubs de fons arrodonit (1,2 ml) disposats en dotze tires de vuit tubs, i una tapa transparent. Rack, tapa, tubs i taps en polipropilè autoclavable.
El rack incorpora identificació alfanumèrica impresa en negre, permanent i visible en condicions de poca llum.
Lliure de RNAsa, DNAsa, DNA i inhibidors de PCR. Fabricat segons l’estàndar SBS, resulta compatible amb totes les aplicacions, estacions robòtiques i sistemes de pipetejat multicanal. Perfecte per a utilitzar en la mescla, emmagatzematgei recol·lecció de cèl.lules, cultiu cel·lular i examen d’ADN, dil·lucions en serie, i com un sistema ideal d’emmagatzematge a llarg termini. Els taps es venen a part, en tires de 8, cada un d’ells té una pestanya per a facilitar la seva apertura i tancament.
Mides del tub: 8 x 44 mm. Mides del rack (tapat): 128 x 86 x 48 mm.


Identificación alfanumérica dna-free inhibidores-pcr-free 


codi descripció quantitat caixa pes caixa volum caixa
409009 rack complet amb 96 tubs en tires de 8 10 1,630 0,0100
409010 tubs en tires de 8 125 0,270 0,0070
409011 taps en tires de 8 125 0,110 0,0120
409012 tubs solts 1000 0,630 0,0050
409013 tubs en tiras de 12 80 0,126 0,001
409014 tubs en tiras de 12 80 0,662 0,006