Serotub per a glucosa

Tubs en polipropilè transparent, tapats i etiquetats, amb tap en polietilè inert. Tubs tractats per a una ràpida separació del sèrum respecte al coagul que forma la sang. En el seu interior hi ha un aditiu inert especial, que fa accelerar la coagulació, obtenint una ràpida retracció del coagul.
La velocitat de coagulació és molt superior a l’obtinguda en condicions similars en els tubs de vidre i en la majoria de tubs per al mateix ús que existeixen en el mercat.
Els grànuls inerts, arrodonits per evitar possibles lesions en els eritrocits en el moment de la centrifugació i el seu consegüent risc de hemòlisi, es situen entre el coagul i el sèrum obtingut, a mode de barrera. aquesta barrera, sense ser hermètica (com en el cas del gel), assegura un còmode pipetejat o decantació del sèrum. L’accelerant, inclòs en el tub, fa que la barreja amb la sang sigui quasi immediata, sense dil·lució de la mostra. Incorpora a més un conservant per a glucosa, LITI IODOACETAT, en petit volum, de manera que permet estabilizar-la fins uns 6 dies. Poden efectuar-se en un sol tub la majoria de medicions bioquímiques i glucosa, excepte CPK i liti. aquest tub estalvia l’ús de dos tubs, un per a les proves rutinaries i l’altre per a glucosa. Els tubs són perfectament vàlids per a l’anàlisi de la creatinina durant les primeres 48 h de l’extracció de sang. Els taps, de disseny ergonòmic asseguren un fàcil maneig i fiabilitat. Tots els nostres tubs porten incorporats en l’etiqueta: número de lot, caducitat i volum.
Presentació: en bosses negres per ser sensibles a la llum continuada.
Conservar a temperatura ambient. Es sumministra en gradetes de plàstic.
Caducitat: 12 mesos.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi quantitat caixa pes caixa volum caixa caixes/palet
600602 12×100 4,92 0,033 42