Plaques per a microtitració

Fabricades en poliestirè d’alta transparència. Plaques estàndard de 96 pous. Tres models disponibles en funció del fons del vaset. En termes generals, les plaques de fons pla són més indicades per lectura òptica (per exemple, mitjançant un espectrofotòmetre); les plaques de fons cònic o rodó resulten molt pràctiques quan es necessita recuperar la totalitat de la mostra, així com per separar components mitjançant centrifugació.

Algunes aplicacions:
– Dilució
– Preparació de mostres en sèrie
– Precipitació de proteïnes
– Hemoaglutinación
– Les plaques de fons cònic poden utilitzar per a la tècnica de fixació per complement
– Les plaques de fons pla són també aptes per al cultiu cel·lular en suspensió, així com per a aquelles aplicacions ELISA en què no es necessiti el tractament de la superfície per millorar l’adhesió entre la placa i l’antigen o anticòs.

La tapa, en poliestirè transparent, es subministra a part (codis 900.015 o 900015.1). Aquestes plaques també es poden tapar usant el film segellador transparent o l’estora segelladora per plaques.
Tant els models estèrils com els no estèrils es subministren en borsa individual.codi descripció estèril dimensions volum quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
900010 Placa fons “U” STERILE R 127,7 x 85,8 mm 281 μl 50 2,15 0,0130
900010.1 Placa fons “U” No 127,7 x 85,8 mm 281 μl 50 2,15 0,0130
900011 Placa fons pla _ STERILE R 127,7 x 85,8 mm 404 μl 50 2,15 0,0130
900011.1 Placa fons pla _ No 127,7 x 85,8 mm 404 μl 50 2,15 0,0130
900012 Placa fons “V” STERILE R 127,7 x 85,8 mm 219 μl 50 2,15 0,0130
900012.1 Placa fons “V” No 127,7 x 85,8 mm 219 μl 50 2,15 0,0130
900015 Tapa per a plaques STERILE R 50 1,16 0,0130
900015.1 Tapa per a plaques No 50 1,16 0,0130