Placa “fast read” per a recompte de cèl·lules de sediment urinari

Placa sol ús per a la determinació de cèl·lules per ml a la mostra.
Amb l’ús d’aquest sistema s’aconsegueixen un menor nombre de cèl·lules epitelials presents en cada camp, reduint la possibilitat de solapar-se amb altres cèl·lules.
Assegura un resultat més acurat i precís, facilitant als tècnics la determinació de la presència d’elements cel·lulars.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
141746 placa per a recompte de cèlul·les de sediment urinari 100 0,30 0,0008