Placa de 96 pouets rodons

Fabricada en polipropilè de grau mèdic. Cada pouet, de fons rodó, té una capacitat d’1,2 ml. Incorpora identificació alfanumèrica impresa en negre i una vora retallada per a facilitar l’orientació.
Ideals per a arxiu i manipulació de mostres tant amb estacions robòtiques com en pipetejat manual amb micropipeta multicanal.
Autoclavable, aguanta temperatures des de –90 ºC a 121 ºC.
Dimensions segons l’estàndar SBS.
Lliures de DNAsa, RNAsa, DNA i inhibidors de PCR.
Pot segellarse mitjançant el film codi 900300 o el film d’alumini perforable 900320.


Libre de DNAsa y RNAsa Identificación alfanumérica


codi descripció quantitat caixa pes caixa volum caixa
900155 placa 96 pouets 1,2ml 10 1,410 0,0090