Pera de goma

Elimina pipetejar amb la boca, i amb això el risc de contaminació. Es pot obrir, rentar i autoclavar.
Ideal per pipetes de Wintrobe o Westergren.


Autoclavable (vea más información sobre el proceso de autoclave en la página 11)


codi descripció quantitat caixa pes caixa volum caixa
19201 pera de goma color vermell 1 0,04 0,0002