Nanses en nicrom

Nanses en nicrom per a microbiologia. Enfront de les tradicionals nanses de platí i rodi, l’aliatge de níquel i crom resulta més duradora, i menys costosa. A més, ofereix una superfície polida lliure d’asprors, i permet un ràpid refredament després de l’esterilització per calor.
Nanses no calibrades (mod. A i B):
Nanses no calibrades, sense mànec per estalviar tant en termes econòmics com en espai d’emmagatzematge. Presentades en tubs de 25 unitats, especificant codi, vista general, i lot.
Nanses calibrades (mod. C i D):
Nanses calibrades en nicrom. Es subministren de forma individual en un tub amb tap a rosca i faldó, etiquetat amb el codi, descripció i lot. Tant les nanses calibrades com les no calibrades són fàcilment acoblables al mànec de PVC i alumini (mod. I) amb un simple moviment de rosca. El mànec mesura 150 mm.
Nanses no calibrades amb mànec incorporat (mod. F i G):
Nansa no calibrada en aliatge nicrom. Mànec d’alumini lleuger (mod. G en color daurat, mod. F en verd) parcialment protegit per un plàstic transparent, aïllant, antilliscant i molt còmode. Mesuren 275 mm.codi descripció presentació llargada quantitat caixa
302762 Nansa no calibrada 2 mm Ø A 75 mm 25
302764 Nansa no calibrada 4 mm Ø B 75 mm 25
302771 Nansa calibrada 1 μl C 150 mm 1
302772 Nansa calibrada 10 μl D 150 mm 1
302780 Mànec en PVC i alumini per a nanses E 150 mm 1
302792 Nansa no calibrada de 2 mm Ø amb mànec F 275 mm 5
302794 Nansa no calibrada de 4 mm Ø amb mànec G 275 mm 5