Nanses en nicrom

Nanses en nicrom per a microbiologia. Enfront de les tradicionals nanses de platí i rodi, l’aliatge de níquel i crom resulta més duradora, i menys costosa. A més, ofereix una superfície polida lliure d’asprors, i permet un ràpid refredament després de l’esterilització per calor.

Nanses no calibrades (mod. A i B):
Nanses no calibrades, sense mànec per estalviar tant en termes econòmics com en espai d’emmagatzematge. Presentades en tubs de 25 unitats, especificant codi, vista general, i lot.

mànec de PVC i alumini (mod. C):
Les nanses no calibrades són fàcilment acoblables al mànec de PVC i alumini (mod. I) amb un simple moviment de rosca. El mànec mesura 150 mm.

Nanses no calibrades amb mànec incorporat (mod. D i E):
Nansa no calibrada en aliatge nicrom. Mànec d’alumini lleuger (mod. G en color daurat, mod. F en verd) parcialment protegit per un plàstic transparent, aïllant, antilliscant i molt còmode. Mesuren 275 mm.codi descripció presentació llargada quantitat caixa
302762 Nansa no calibrada 2 mm Ø A 75 mm 25
302764 Nansa no calibrada 4 mm Ø B 75 mm 25
302780 Mànec en PVC i alumini per a nanses C 150 mm 1
302792 Nansa no calibrada de 2 mm Ø amb mànec D 275 mm 5
302794 Nansa no calibrada de 4 mm Ø amb mànec E 275 mm 5