Multitips extra

Disponibles en diferents capacitats.
Graduació en diferents colors segons volum.
Cada caixa de 25 ml i 50 ml conté un adaptador gratis.
Compatible (no exclusiu)
Biohit® eLine® Lite i Pro, Brand® HandyStep electronic, Eppendorf® Repeater Plus, Multipette® Pro, i Multipette® 4780, Nichimate® Stepper (Nichiryo®), Gilson® Distriman, StepMate®, Ripette®, etc.
Quan s’usen amb Multipette® plus i Multipette® pro la pantalla de l’dispensador no és operatiu.
Producte no estèril.

Cuerpo graduado

codi descripció color estèril cantitat caixa pes caixa (Kg) volume caixa (m3)
317-314.1 multitips 1,0 ml groc no estèril 100 0,37 0,006
317-315.1 multitips 2,5 ml verde no estèril 100 0,48 0,006
317-316.1 multitips 5 ml blau no estèril 100 0,51 0,006
317-317.1 multitips 10 ml taronja no estèril 100 0,62 0,006
317-318.1 multitips 125 ml vermell no estèril 100 0,46 0,006
317-319.1 multitips 50 ml gris no estèril 100 0,51 0,006