Microtubs a rosca

Tubs fabricats en polipropilè transparent. Aptes per a ser utilitzats en nitrògen líquid, autoclau i processos d’ebullició. Resistència a temperatures de –196 ºC.
Lliures de DNAsa, RNAsa, DNA i inhibidors de PCR. Producte ideal per a l’emmagatzamatge de mostres durant llargs períodes de temps. Resistència a la centrifugació: 20.000 xg.
Els codis 409111/4, 409111/5 i 409111/6 incorporen un petit ranurat exterior per a millor utilització amb guants.
Dimensions: 10,3 x 44,5 mm (excepte cosi 409111/2: 10,3 x 43,6 mm).
Els taps es sumministren a part.


Autoclavable (see more information about autoclaving in page 11) DNAse and RNAse free dna-free inhibidores-pcr-free


codi descripció presentació característiques quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
409111/4 0,5ml amb faldó 1 sense graduació 500 0,780 0,0050
409111/2 1,5ml sense faldó 2 amb graduació 500 0,610 0,0050
409111/5 1,5ml amb faldó 3 sense graduació 500 0,730 0,0050
409111/3 2ml sense faldó 4 amb graduació 500 0,710 0,0050
409111/6 2ml amb faldó 5 sense graduació 500 0,760 0,0050
409111/7 2ml amb faldó 6 amb graduació 500 0,730 0,0050