Microtubs a rosca amb tap, estèrils

Tubs i taps fabricats en polipropilè transparent de grau mèdic. El tap incorpora una junta de etilè-propilè no no reactiu.
Aptes per a autoclau, nitrògen líquid (en estat gasós) i processos d’ebullició.
Perfectes per a l’emmagatzement a llarg plaç.
Resisteixen a temperatures de –196 ºC.
Resisteixen a la centifugació: 20.000 xg.
Lliures de DNAsa, RNAsa, DNA i inhibidors de PCR.
Els models graduats incorporen banda mat per a identificació. El model no graduat presenta una àrea estriada per a facilitar la seva manipulació amb una sola mà.
Es sumministren roscats en bosses de 50 unitats.


Autoclavable (vea más información sobre el proceso de autoclave en la página 11) Libre de DNAsa y RNAsa dna-free inhibidores-pcr-free


codi descripció estèril característiques quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
409115/4 0,5ml amb faldó STERILE R sense graduació 50×50 5,900 0,0300
409115/2 1,5ml sense faldó STERILE R amb graduació 50×50 5,900 0,0300
409115/6 2ml amb faldó STERILE R amb graduació 50×50 5,900 0,0300
409115/3 2ml sense faldó STERILE R amb graduació 50×50 5,900 0,0300