Microtub 1,5 ml

Microtub fabricat en polipropilè autoclavable.
Tap de fàcil manipulació.
Color natural. Graduat.
Amb banda mat. Tap pla.
Resistència a la centrifugació: 16.000 rpm .


Autoclavable (vea más información sobre el proceso de autoclave en la página 11) Cuerpo graduado


codi dimensions quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
200400P 10,2 x 39,9 mm 12×500 6,60 0,049