Mega casset

Fabricat en poliacetal.
Amb tapa incorporada.
Ideal per treballar amb peces grans.
Cada ranura mesura 1 x 5 mm.
Mesures del casset: 26 x 40 x 13 mm.

Reglament (UE) 2017/746 sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro

codi color quantitat caixa pes caixa volum caixa
44125 Blanc 500 2,57 0,025