Medi d’enriquiment Tioglicolat

Medi d’enriquiment d’ús general utilitzat per a l’aïllament i cultiu de bacteris aeròbics, anaerobis i bacteris exigents. Es fa servir com a medi d’enriquiment per a mostres clíniques. Fàcil i pràctic d’usar. Compatible amb sistemes manuals i automatitzats de cultiu microbiològic i apte per a assaigs moleculars.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció diàmetre superior alçada quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
304211 2 ml caldo Tioglicolat 16,6 mm 82,6 mm 6 x 60 2,84 0,0250