Medi d’enriquiment Selenite

Medi d’enriquiment que inhibeix la proliferació de la microbiota intestinal. Està especialment indicat per l’aïllament de Salmonella a partir de mostres fecals, aliments i / o aigua. S’utilitza com a mitjà d’enriquiment per a mostres clíniques i d’ús industrial. Fàcil i pràctic d’utilitzar. Compatible amb sistemes manuals i automatitzats de cultiu microbiològic i apte per a assajos moleculars.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció diàmetre superior alçada quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
304210 2 ml caldo Selenite 16,6 mm 82,6 mm 6 x 60 2,84 0,0250