Heparina de liti

Tubs en polipropilè transparent etiquetats i tapats, amb indicació del número de lot i data de caducitat a cada tub. A l’etiqueta s’indica el volum a afegir mitjançant una fletxa.
El anticoagulant està atomitzat a l’interior del tub el que permet optimitzar la barreja i evitar la dilució innecessària de la sang.
El anticoagulant actua inhibint l’acció de la trombina.
Es subministren en gradetes de plàstic.
Tipus d’anticoagulant: polvoritzat.
Caducitat en 24 mesos.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi presentació quantitat caixa pes caixa volum caixa caixes/palet
601802 13×75 rodó per a 4ml sang 12×100 4,10 0,033 42
601803 13×75 rodó per a 2,5ml sang 12×100 4,10 0,033 42
601810 16×100 rodó per a 10ml sang 6×120 4,46 0,038 30