Escovillons no estèrils

El model 300232 és més llarg que els escovillons convencionals, permetent a l’usuari treballar més còmodament, ja que disposa d’un major abast de maniobra. S’usa principalment en ginecologia mentre s’utilitza el speculum vaginal i es procedeix a la presa de mostres mitjançant l’escovilló.
Dimensions:
300232: 200 x 2,5 mm. Cap 5 mm de diàmetre.
300205: 147 mm ± 0,3 mm x Ø 2,2 mm ± 0,3 mm.
Dimensions de la resta:
Fusta: 150 x 2,2 mm (Ø cap ± 5 mm).
Plàstic: 150 x 2,5 mm (Ø cap ± 5 mm).
Alumini: 150 x 0,9 mm (Ø cap ± 1,5 mm).
Es presenten en bosses de 100 unitats, excepte el codi 300.205, a granel.
Data de caducitat: 60 mesos
Codi 300205 no CE

Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)

codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
300232 Fusta (200 mm) + cotó 80 x 100 5,00 0,0320
300230 Fusta (150 mm) + cotó 100 x 100 4,65 0,0320
300260 Polipropilè + cotó 40 x 100 2,50 0,0120
300260.1 poliestirè + viscosa 40 x 100 2,50 0,014
300243 Alumini + cotó 10 x 100 2,80 0,0050
300205 Suport de fusta únicament 1 x 1.000 0,25 0,0010