Escovillons en tub, estèrils

Escovillons estèrils, en tub de polipropilè i fons rodó amb etiqueta-precinte, garantia d’esterilitat. Mesura del tub: Ø 13 x 165 mm. Estèrils per òxid d’etilè.
Data de caducitat: 48 mesos des de la data d’esterilització.

Producto acogido a la Directiva 93/42/CEE (Producto sanitario estéril de riesgo moderado)

codi descripció quatitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3) caixes/palet
300250 Fusta + cotó 4 x 500 14,76 0,0600 24
300250.1 Fusta + cotó pur 4 x 500 14,00 0,0700 24
300261 PS rompible + cotó 4 x 500 14,90 0,0700 24
300252 PS rompible + viscosa 4 x 500 15,00 0,0660 24
300263 PS rompible + polièster 4 x 500 15,00 0,0620 24
300251 Alumini + cotó 4 x 500 15,00 0,0660 24
300253 Alumini + viscosa 4 x 500 13,90 0,0700 24