DeltaSwab Cary Blair

Especialment indicat per a la recollida i transport de mostres fecals. Manté la viabilitat dels patògens fecals durant un mínim de 48 hores sense sobrecreixement, seguint la metodologia del standard CLSI, M40-A2 *. Pensat per a realitzar la recollida de la mostra directament del recte o bé de la femta. Ideat per a sembra de mostres tradicional i automatitzada. Compatible amb les tècniques de diagnòstic molecular per PCR i per a l’extensió directa en el portaobjeto. Presentat en peel-pack. Estèrils per radiació.
*M40-A2:CLSI Quality Control of Microbiology Transport System: Approved Standard – Second Edition
Escovilló: CE MDD
Tub: CE IVD


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro) Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció capacitat total característiques punt ruptura quatitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
304260F 2 ml + Escovilló flocat estàndard 2 Consultar disponibilitat de venda per països. 80 mm 6 x 100 6,30 0,0560