DeltaSwab Amies

Especialment indicat per a la recollida i transport de mostres microbiològiques. Manté la viabilitat dels bacteris aerobis, anaerobis facultatives i anaeròbies estrictes durant un mínim de 48 hores tant a temperatura ambient (20-25ºC) com de refrigeració (2-8ºC) i 24 hores en bacteris exigents, seguint la metodologia del standard CLSI, M40-A2 *. Estèrils per radiació. Ideat tant per a la sembra tradicional com per a la automatitzada. Compatible amb les tècniques de diagnòstic molecular i per a l’extensió directa en el portaobjeto. Presentat en peel-pack.
*M40-A2:CLSI Quality Control of Microbiology Transport System: Approved Standard – Second Edition
Escovilló: CE MDD
Tub: CE IVD

Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro) Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)

codi descripció presentació capacitat total característiques punt ruptura quatitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
304221F* 1 ml + Escovilló flocat estàndard 1 1 Consultar disponibilitat de venda per països. 80 mm 6 x 100 5,70 0,0560
304222KF* 1 ml + Escovilló flocat uretral 2 1 Consultar disponibilitat de venda per països. 80 mm 6 x 100 5,60 0,0560
304225F* 1 ml + Escovilló flocat nasofaringi 3 1 Consultar disponibilitat de venda per països. 100 mm 6 x 100 5,60 0,0560
304226F* 1 ml + Escovilló flocat minitip 4 1 Consultar disponibilitat de venda per països. 100 mm 6 x 100 5,50 0,0560