CRYOINSTANT: Crioperles per a la conservació de soques microbiològiques

CRYOINSTANT: Crioperles per a la conservació de soques microbiològiques

Sistema estèril de conservació de soques microbiològiques (per exemple, fongs en fase d’esporulació), consistent en un criovial de 2 ml amb faldó, contenint 25 crioperles de vidre tractades amb crioprotectors que actuen com a conservant.
Gràcies a aquest sistema podem:
– Disposar un perfecte mitjà de conservació,
– Obtenir, fins a 25 rèpliques d’una mateixa generació microbiana per utilitzar progressivament durant anys.
– Facilitar la inoculació del medi bacteriològic, ja que cada perla equival a un cultiu.
– Prescindir de la descongelació de tot el vial cada vegada que extraiem una perla.
– Evitar la formació de cristalls de gel a la recuperació.
– Miniminizar el risc de contaminació creuada.
– Estalviar espai en els congeladors.
El criovial, fabricat en polipropilè, és de rosca externa. Resisteix fins -190 ° C. Tap de vessant llarg, amb junta de silicona. Per facilitar la classificació de les mostres, els nostres crioviales s’ofereixen amb taps i perles en cinc colors diferents (excepte el codi 409113/6, que és un assortiment). Aquest sistema permet una ràpida identificació de la mostra, diferenciant cada tipus de microorganisme segons el color
del tap i de la perla. Per anar un pas més enllà en la classificació, podem incorporar les plaquetes d’identificació als taps.
Els criovials es presenten en una gradeta de 100 unitats, fabricada en cartró resistent a -100 ºC, les dimensions són: 150 x 150 x 55mm. Cada caixa es subministra etiquetada amb indicació de codi, lot, caducitat, color de tap, i retractilada.
Caducitat: 48 mesos a partir de la data de fabricació.
Estèrils per autoclau.codi color quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
409113/1 Blanc/Transparent 100 0,59 0,0020
409113/2 Blau 100 0,59 0,0020
409113/3 Groc 100 0,59 0,0020
409113/4 Vermell 100 0,59 0,0020
409113/5 Verd 100 0,59 0,0020
409113/6 Diversos 100 0,59 0,0020