Criovials rosca externa no estèrils

Tubs fabricats en polipropilè autoclavable. Dissenyats per al transport i emmagatzematge de material biològic. En tenir una rosca externa, els crioviales tenen una superfície interior uniforme, el que permet reduir el risc de contaminació.
Autoclavables a 121 ºC i resistents a -190 ºC. Els crioviales i els taps mantenen el mateix coeficient de dilatació, el que assegura la seva hermeticitat en cas de canvis de temperatura. Aptes per centrifugació fins a 17.000 xg.
No es recomana la centrifugació de tubs amb faldó.
Disponibles amb o sense graduació i banda blanca.
Els taps per a aquests crioviales es subministren a part, vegin codi 409.110 i sèrie.
Crioviales impresos sense graduació.


Autoclavable (vea más información sobre el proceso de autoclave en la página 11)


codi descripció dimensions volum quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
409102.1 amb faldó 12,5 x 43 mm 1,2 ml 1000 1,38 0,007
409104.1 sense faldó 12,5 x 48 mm 2,0 ml 1000 1,49 0,007
409106.2 amb faldó 12,5 x 49 mm 2,0 ml 1000 1,72 0,007
409107.1 amb faldó 12,5 x 72 mm 3,0 ml 1000 2,48 0,020
409108.1 amb faldó 12,5 x 76 mm 4,0 ml 1000 2,89 0,018
409109.1 amb faldó 12,5 x 93 mm 5,0 ml 1000 3,67 0,026