Citrato per a velocitat de sedimentació

Tubs tapats i etiquetats, en polipropilè transparent. Anticoagulant citrat sòdic al 3,8% estèril. La proporció calculada segons el mètode de Westergren és una part de citrat per afegir 4 parts de sang. És a dir, els tubs contenen 0,4 ml d’una solució estable de citrat sòdic al 3,8%, i l’enrasament de l’etiqueta marca 2,0 ml (afegint per tant 1,6 ml de sang, fins on indica la fletxa de l’etiqueta).
La forma del tap assegura un maneig còmode i fiable. No rellisca amb els guants.
Els tubs porten a l’etiqueta: Indicació de volum, caducitat i número de lot, assegurant la traçabilitat del producte. Es presenten en gradillas de 100 unitats.
Caducitat en 15 mesos.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi presentació quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
601006 tub rodó 13 x 75 mm per a 2 ml (1,6 ml de sang) 12×100 4,87 0,033