Citrat per a coagulació

Tubs tapats i etiquetats, en polipropilè transparent. El nostre citrat sòdic al 3,8% o al 3,2%, tamponat a pH, en proporció una part de la barreja de citrat i nou parts de sang, està recomanat per a proves de coagulació.
D’acord a les normes, aquest citrat líquid que actua com a anticoagulant permet determinar el temps de protrombina fins a 12 hores després de la presa de mostra sanguínia.
El tap és de fàcil maneig i de tancament estanc, assegurant un tapat còmode i fiable.
Tots els tubs porten a l’etiqueta: indicació de volum, lot i caducitat.
Es subministra en safates-gradillas de plàstic.
Caducitat: 15 mesos.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció presentació quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3) caixes/palet
601102 tamponat al 3,8% 13×75 rodó per a 4ml sang 12×100 5,30 0,033 42
601103 tamponat al 3,8% 13×75 rodó per a 2,5ml sang 12×100 5,30 0,033 42
601203 tamponat al 3,2% 13×75 rodó per a 2,5ml sang 12×100 5,30 0,033 42