Cintes indicadores d’esterilització

FINALITAT D’ÚS – DESCRIPCIÓ

Cintes auto-adhesives indicadores d’esterilització. Fabricades en paper semi crepat. Es poden enganxar en varis materials com per exemple plàstic, metall, roba, paper, cartró, etc. Amb adhesiu d’alta adherència, ofereixen bona resistència a la calor i a la humitat i són molt difícils de trencar.

No han de ser utilitzades com a validadores d’esterilització o processos d’esterilització.

Codi 191049

Cinta dissenyada per a comprovar quines unitats individuals han estat exposades a esterilització per òxid d’etilè. També per a distingir entre unitats esterilitzades i no esterilitzades durant el seu emmagatzematge. La paraula GAS en marró canvia de color a verd després de l’esterilització mitjançant òxid d’etilè (EO), seguint les següents especificacions:

 • Exposición a 600 mg/l de EO y 60% de humedad relativa (HR) durante 20 minutos a 54 °C.
 • Exposición a 600 mg/l de EO y 60% de humedad relativa (HR) durante 25 minutos a 37 °C.
 • Gruix total: 0,11 +/- 0,01 mm
 • Adhesió: 4-5 N/cm
 • MD Elongació al trencament: 7%

Aquesta referència compleix amb els requisits de la norma ISO 11140-1:2005 per als indicadors de classe 1 de procés per a l’esterilització amb vapor.

Codi 191051

Cinta ideada per a utilitzar amb unitats individuals, per a comprovar si la unitat ha estat exposada a esterilització poupinel o per calor sec, i per distingir entre unitats esterilitzades i no esterilitzades durant el seu emmagatzematge.  No hauria d’utilitzar-se en processos no secs. Les senyales en forma de V es converteixen de verd clar a verd fosc, quan ha estat esterilitzat segons les següents especificacions:

 • Exposició a una temperatura superior a 160 °C (± 2 °C) durant 20 minuts o més.
 • Espessor total: 150 μm Adhesió a l’acer: 4-5 N/cm MD elongació a la ruptura: 10%

Codi 191052

Cinta dissenyada amb l’objectiu de ser usada amb unitats individuals per a demostrar que han estat exposades a esterilització en autoclau i per diferenciar unitats esterilitzades de les no esterilitzades. No han d’usar-se en cap altre procés que no sigui autoclau.

Són lliures de plom. Las ratlles impreses de color groc se transformen en marró fosc quan la cinta ja ha estat esterilitzada segons les següents condicions:

 • Exposició a una temperatura de 121 °C durant 10 minuts.
 • Exposició a una temperatura de 134 °C durant 2 minuts.
 • Espessor total: 0,120 mm
 • Adhesió a l’acer: 6,5N/25mm MD
 • Elongació a la ruptura: 4,5%

Aquesta referència compleix amb els requisits de la norma ISO 11140-1:2015, tipus 1e1.

RECOMANACIONS I VALIDESA DEL PRODUCTE

Es recomana mantenir el producte en el seu embalatge original fins que vagi a ser esterilitzat i emmagatzemar-lo en un lloc sec, protegit de temperatures extremes, vapors i/o llum solar directa.

Magatzematge:

Emmagatzemar a temperatura entre 15 °C i 25 °C i a humitat relativa entre el 35% i el 50%.
Emmagatzemar a temperatura entre 15 °C i 25 °C i a humitat relativa entre el 35% i el 65%.

Validesa del producte:
191051: 24 mesos a partir de la data de producció.
191052: 30 mesos a partir de la data de producció.

 

codi descripció característiques llargada quantitat caixa pes caixa volum caixa
191049 Per EO 19 mm 50 m 12 0,93 0,0027
191051 Per Poupinel calor seca 19 mm 50 m 8 1,06 0,0043
191052 Per autoclau 19 mm 50 m 48 5,00 0,0180