Casset per Biòpsia. Histosette II

224 orificis d’1 mm per maximitzar l’intercanvi de fluids.
Disponibles amb la tapa premuntada, o bé amb la tapa separada en una altra caixa.

Reglament (UE) 2017/746 sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro

codi descripció color quantitat caixa pes caixa volum caixa
445140 tapa premuntada Rosa 3 x 500 5,20 0,026
445141 tapa premuntada Blanc 3 x 500 5,20 0,026
445143 tapa premuntada Groc 3 x 500 5,20 0,026
445145 tapa premuntada Blau 3 x 500 5,20 0,026
445147 tapa premuntada Verd 3 x 500 5,20 0,026