Casset per a teixits. Histosette II

Casset per a teixits. Histosette II

64 ranures per cara, distribuïdes 16 x 4.
Disponibles amb la tapa premuntada, o bé amb la tapa separada en una altra caixa.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció color quantitat caixa pes caixa volum caixa
44140 tapa premuntada Rosa 3 x 500 5,00 0,026
44141 tapa premuntada Blanc 3 x 500 5,00 0,026
44143 tapa premuntada Groc 3 x 500 5,00 0,026
44145 tapa premuntada Blau 3 x 500 5,00 0,026
44147 tapa premuntada Verd 3 x 500 5,00 0,026