Casetes per biòpsies. Histosette I

Àrea d’escriptura anterior en un angle de 30 °. Manual de casetes per a ús. Material: Acetal Dipositat a contemplar muestras de biòpsia durant el procés d’inclusió, així com en un arxiu d’emmagatzematge..

Reglament (UE) 2017/746 sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro

code couleur quantité par carton poids du carton volume du carton
454241 white 1500 5,74 0,037