Cary Blair. Estèril

El medi Cary Blair és una modificació del medi Stuart. Els seus autors es van adonar que el glicerofosfat podia ser utilitzat metabòlicament per alguns bacteris, generalment sapròfits o acompanyants, que emmascaren els patògens en augmentar de nombre. Llavors el van substituir per un tampó inorgànic fosfatat. A més, van suprimir el blau de metilè i van augmentar el pH a 8,4. és un medi destinat originalment al transport de microorganismes fecals, que també és utilitzat amb èxit per al transport de anaerobis. Entre d’altres:
Neisseria gonorrhoeae
Vibrio cholerae
Vibrio parahaemolyticus
Haemophilus influenzae
Neisseria meningiditis
Bordetella pertussis
Streptococcus pneumoniae
Shigella flexneri
Pasteurella pestis
Campylobacter Spp., Etc.
Estèrils per radiació.
Caducitat: 30 mesos, a partir de la data d’esterilització.
Mida de l’embalatge (peel-pack): 38 x 210 mm.

Escovilló: CE MDD Class IIa
Tub: CE IVD


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro) Producto acogido a la Directiva 93/42/CEE (Producto sanitario estéril de riesgo moderado)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3) caixes/palet
300280 Fusta + cotó 6 x 100 8,50 0,0520 32
300280.2 PS rompible + viscosa 6 x 100 8,50 0,0560 32