Capilars per a micro-hematocrits

En vidre soda amb codi de color imprès per a la seva identificació.
Vermell: amb heparina sòdica. Blau: sense heparina.
Presentats en envàs de vidre amb tap de plàstic especificant, codi, lot i data de caducitat.
Dues longituds diferents d’acord a les centrífugues: 70 i 75 mm (± 0,5 mm).
Compleixen la Norma ISO 12772.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
7301 75 mm amb heparina 10×100 0,36 0,0006
7311 75 mm sense heparina 10×100 0,36 0,0006
7401 70 mm amb heparina 10×100 0,36 0,0006
7411 70 mm sense heparina 10×100 0,36 0,0006