Capilars per a micro-hematocrits

En vidre soda amb codi de color imprès per a la seva identificació.
Vermell: amb heparina sòdica. Blau: sense heparina.
Presentats en envàs de vidre amb tap de plàstic especificant, codi, lot i data de caducitat.
Longitud d’acord a les centrífugues: 75 mm (± 0,5 mm).

Caducitat capil·lars: 3 anys.
Caducitat cera de segellament: 4 anys.

Els capil·lars de 75 mm de longuitud compleixen la Norma ISO 12772.

Reglament (UE) 2017/746. Productes Sanitaris per a diagnòstic in vitro (IVDR).

[vc_row_anysinner]

[/vc_row_inner]
codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
161364 75 mm amb heparina 10×100 0,32 0,0005
160264 75 mm sense heparina 10×100 0,32 0,0005
161464 70 mm amb heparina 10×100 0,32 0,0005
161964 70 mm sense heparina 10×100 0,32 0,0005
140064 Placa de cera per capil·lars 10×100 0,32 0,0005