Arxivadors per a 50 portaobjectes, apilables

Fabricats en polestireno d’alt impacte, poden emmagatzemar fins a 100 portaobjectes estàndard. El sistema consisteix en una caixa, amb tapa transparent tipus frontissa, i una gradeta interna dividida en dues files.
Es poden col·locar 50 portaobjectes separats (2×25) o 100 a manera de magatzem (2×50).
Dimensions externes de l’arxivador: 82 x 140 x 86 mm.

Producto apilable Identificación alfanumérica

codi color quantitat caixa pes caixa volum caixa
19274.5 Blau 10 1,5 0,013