Arxivadors per a 100 portaobjectes, apilables

Fabricats en polestireno d’alt impacte, poden emmagatzemar fins a 200 portaobjectes estàndard.
El sistema consisteix en una caixa, amb tapa transparent tipus frontissa, i una gradeta interna dividida en dues files, cadascuna amb 50 cavitats numerades. Es poden col·locar 100 portaobjectes separats de tal manera que poden llegir-se les anotacions escrites a la banda de cada unitat. Si es desitja poden emmagatzemar dos portaobjectes per cavitat, de manera que caben 100 en cada part (total 200).
També poden utilitzar-se sense motle interna, de manera que la capacitat arriba als 400 portaobjectes.
Apilables. La gradeta interna és extraïble i permet rebutjar tots els portes a la vegada amb comoditat. El frontal de l’arxivador està dissenyat per poder escriure-hi.
Dimensions externes de l’arxivador: 82 x 245 x 86 mm.

Aptes per a portaobjectes de 2 mm de gruix


Producto apilable Identificación alfanumérica


codi color quantitat caixa pes caixa volum caixa
19279.5 Blau 10 3,30 0,023
19279.7 Verd 10 3,30 0,023
19279.3 Groc 10 3,30 0,023