Amies líquid. Estèril

Variant de l’Amies en el què el medi es presenta de forma líquida, sense presència d’agar. Apte per a la conservació d’una gran part de patògens com:

  • Haemophilus sp.
  • Corynebacterium sp.
  • Trichomonas vaginalis
  • Streptococcus pyogenes
  • Streptococcus pneumoniae
  • Shigella flexneri
  • Salmonella typhi
  • Brucella abortus
  • Staphylococcus epidermidis
  • Escherichia coli, etc.

Presentació: medi líquid, adequat per a extensions directes en portaobjectes.
Estèrils per radiació.
Caducitat: 30 mesos, a partir de la data d’esterilització.
Mida de l’embalatge (peel-pack): 38 x 210 mm.

Escovilló: CE MDD Class IIa
Tub: CE IVD “


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro) Producto acogido a la Directiva 93/42/CEE (Producto sanitario estéril de riesgo moderado)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3) caixes/palet
300284.SE PS rompible + viscosa 6 x 100 7,60 0,0550 32