Amies. Estèril

El mitjà Amies és una modificació del mitjà Cary Blair, que al seu torn ho és del Stuart. Bàsicament, canvia el glicerofosfat per un fosfat inorgànic i el blau de metilè per carbó vegetal neutre farmacèutic. A més, afegeix ions de Calci i Magnesi, que ajuden a conservar la permeabilitat de la cèl·lula bacteriana.

Permet la supervivència de molts microorganismes, com:

  • Neisseria sp.
  • Haemophilus sp.
  • Corynebacterium sp.
  • Trichomonas vaginalis
  • Streptococcus pyogenes
  • Streptococcus pneumoniae
  • Shigella flexneri
  • Salmonella typhi
  • Brucella abortus
  • Enterobacteris, etc.

 

Alguns microorganismes poden resistir al medi durant tres o més dies, però, és convenient que la mostra arribi al laboratori abans de les 24 hores. Es presenten dues variants: amb o sense carbó inclòs en el medi.
Estèrils per radiació.
Caducitat: 30 mesos, a partir de la data d’esterilització.
Mida de l’embalatge (peel-pack): 38 x 210 mm.

Escovilló: CE MDD Class IIa
Tub: CE IVD


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro) Producto acogido a la Directiva 93/42/CEE (Producto sanitario estéril de riesgo moderado)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3) caixes/palet
300287 PS rompible + viscosa 6 x 100 9,33 0,0600 32
300285 PS rompible + viscosa (carbó incòs al medi) 6 x 100 9,37 0,0580 32
300281 Alumini + viscosa 6 x 100 9,08 0,0560 32
300281/1 Alumini + viscosa (carbó incòs al medi) 6 x 100 9,15 0,0520 32